lunedì 14 luglio 2014

KAWASAKI MACH 3

Verniciatura serbatoio kawasaki mach 3